W dniach 21-22 lutego odbywały się rekolekcje szkolne wprowadzające w czas Wielkiego Postu.
Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Tomasz Ryczek – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.