28 lutego miały miejsce szóste w tym roku szkolnym zajęcia w ramach projektu Zespołu Szkół
w Tyczynie i Zakładu Karnego w Rzeszowie pod nazwą ,,Klasa penitencjarna”. Zajęcia prowadzili podporucznik Tomasz Kwolek i kapitan Szymon Adamski, funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Rzeszowie. Tym razem uczniowie dowiedzieli się o działaniach i zajęciach wychowawczo – terapeutycznych dla osadzonych, mających na celu kształtowanie pożądanych postaw społecznych, empatii, systemu wartości. Prowadzący opowiedzieli o programach resocjalizacyjnych, edukacyjno - readaptacyjnych dla osadzonych, realizowanych w zakładach karnych. Młodzież obejrzała film ,,Świat Sprawiedliwych”, który powstał w wyniku takiego właśnie realizowanego przez Zakład Karny w Rzeszowie i Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej programu opartego na wzorcu osobowym Józefa Ulmy.
W drugiej części zajęć uczestnicy obejrzeli film ,,Za pięć dwunasta” pokazujący codzienne życie w celi, panujące zależności i zwyczaje. Film oparty na autentycznych wydarzeniach pokazuje, jak ważna jest więź z rodziną (syn – matka) i jaką wielką wartością jest rodzina. Młodzież z zaciekawieniem obejrzała filmy, uczniowie wyrazili swoje przemyślenia, a prowadzących zajęcia nagrodzili brawami.
https://www.facebook.com/zkrzeszow?__cft__[0]=AZURPhTka5FxW9jor5mA0xtke9L_Shz_F4sw70EhxClxpHhJogBahmSLnSk2jfLdeCwBfPExzD8gjKR645hod3yK5ttQhIctX5LceJuA8ZFjP1YRcxIiK3Ld96zahI5lwkJvgwurceeaoxoNeKnR3GfHV_nePlq5YFr5sl0f18FfVOWN6fr83blMqXlF_LKmyMk&__tn__=-]K-R