28 kwietnia br. w murach pałacu Wodzickich – siedzibie Zespołu Szkół w Tyczynie odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Gości przywitała Pani Dorota Tarańska-Klęsk - Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie. Podczas uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością nadinsp. Dariusz Matusiak – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, płk Krzysztof Kulczycki – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, Pani Lucyna Sokołowska – członek zarządu Powiatu Rzeszowskiego, funkcjonariusze Policji, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i pozostali pracownicy szkoły.
Absolwenci otrzymali w tym dniu świadectwa ukończenia szkoły potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego. Wzruszajacym momentem było przekazanie sztandaru szkoły przez absolwentów nowemu pocztowi sztandarowemu – młodszym koleżankom i kolegom. Odbyło się również uroczyste ślubowanie absolwentów.
Absolwenci klas z elementami edukacji ogólnopolicyjnej mieli zaszczyt odebrać z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusza Matusiaka listy gratulacyjne i zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia policyjnego. Pan Komendant wypowiadając się w ciepłych słowach o Szkole przekazał uczniom gratulacje oraz życzył dalszych sukcesów.
Absolwenci klasy językowo-prawnej otrzymali natomiast z rąk Pani Dyrektor zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach z edukacji prawnej, w ramach innowacji opracowanej przez dr. Krzysztofa Hajduka - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
Wręczone zostały dyplomy dla laureatów w konkursach „Policjanci w służbie historii” i ,,Żołnierze w służbie historii”, których opiekunem była mgr Małgorzata Sochacka, a także dla finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, którą przygotowywał dr Krzysztof Hajduk.
Ważnym momentem był finał konkursu na najlepszego sportowca Zespołu Szkół w Tyczynie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zwycięzcy: Aleksandra Depa z kl. 4a oraz Mikołaj Walus z kl. 2a mieli zaszczyt z rąk Pana Generała Dariusza Matusiaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odebrać piękny i efektowny puchar jako nagrodę za wybitne umiejętności i osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie szkoły w turniejach i zawodach sportowych.
Młodzież, oprócz świadectw otrzymała również wiele dyplomów, wyróżnień, medali za wysokie wyniki w nauce, wszechstronną aktywność szkolną, podejmowanie ciekawych inicjatyw, wzorową frekwencję oraz wyróżniającą postawę uczniowską.
Nie zabrakło podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców naszych absolwentów.
W tym wyjątkowym dla młodzieży wydarzeniu obecna na uroczystości Pani Lucyna Sokołowska – członek zarządu Powiatu Rzeszowskiego złożyła absolwentom najlepsze życzenia z okazji zakończenia kolejnego etapu edukacji i wyraziła uznanie wobec działalności Szkoły.
Było wiele wspomnień o licznych wydarzeniach szkolnych, które przypomniała Pani Dyrektor, a także refleksji, życzeń i ciepłych słów.
Również uczniowie klas młodszych przygotowali dla absolwentów krótkie ale wzruszające słowno-muzyczne pożegnanie oraz piękne pamiątkowe puchary.
Naszym absolwentom życzymy pomyślnych wyników egzaminów maturalnych, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, planów, zamierzeń oraz pomyślności i szczęścia w dorosłym życiu 😊.