W dniu 17 maja, uczniowie Liceum w Tyczynie wraz z nauczycielem Krzysztofem Hajdukiem wzięli udział
w seminarium naukowym, zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie seminarium studenci Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawili swoje doświadczenia ze służby jako Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie pandemii, kryzysu na granicy z Białorusią i kryzysu uchodźczego związanego z wojną na Ukrainie. W drugiej części seminarium kpt. rez. dr. hab. Maciej Milczanowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosił wykład „Wojna w Ukrainie: kryzys uchodźczy - od chaosu do nadziei".