Edukacja prawna

 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

 

10 grudnia w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.
Naszą szkołę reprezentowała Patrycja Kidacka z kl. 3b. Miło na poinformować, że Patrycja zakwalifikowała się do centralnego finału,
który odbędzie się w marcu 2022 r. w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy.

Edukacja prawna w ZS Tyczyn

 

 

18 października odbyły się w naszej szkole warsztaty prawne, w których uczestniczyli uczniowie kl. 2a i 2b.
Warsztaty z ramienia Fundacji „Pasieka" prowadził adwokat Karol Grześkiewicz.

 

Warsztaty prawne dla uczniów

 Logo

18 października 2021 uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie wzięli udział w warsztatach prawnych. Zajęcia prowadził adw. Karol Grześkiewicz z Fundacji Pasieka.
Szkolenie dla młodzieży zostało zrealizowane w ramach projektu przez Fundację Rozwoju i Wsparcia PASIEKA, na zlecenie Powiatu Rzeszowskiego pod patronatem Starosty Rzeszowskiego oraz pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W ramach szkolenia zostały poruszone następujące tematy:
• czy nieletni ponoszą odpowiedzialność karną;
• odpowiedzialność karna i cywilna (finansowa) za zniesławienie np. kolegi, nauczyciela, szkoły, osobę powszechnie znaną,
• kiedy dochodzi do zniewagi kolegi lub nauczyciela m.in. w sieci i co za to grozi (niepochlebne komentarze na formach internetowych, facebooku itp.)
• odpowiedzialne poruszanie się w sieci,
• jak rozpoznać i jak reagować na próby wyłudzenia danych osobowych lub funduszy w sieci,
• przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu,
• udostępnianie w sieci cudzego utworu bez jego zgody,
• rozpowszechnianie w sieci cudzego wizerunku bez jego zgody lub sprzecznie z jego zgodą,
• zakupy przez internet - uprawnienia konsumenta.
Po przeprowadzonych szkoleniach zostanie odbędzie się w ustalonym terminie „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej”, w którym będą mogli wziąć udział zainteresowani uczniowie.

KONKURS „LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI”

     Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości został utworzony konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga Sprawiedliwości”..
     Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn. Nasze Liceum reprezentuje drużyna uczniów z klasy 2b w składzie: Karolina Binek, Patrycja Kidacka i Roman Martin, opiekunem grupy jest dr Krzysztof Hajduk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
W ramach konkursu uczniowie co tydzień rozwiązują kolejne zadania opublikowane na stronie Konkursu w formie i w czasie wskazanym przez Organizatora. Każdorazowo w ramach rozgrywek zadaniem uczniów jest twórcze przedstawienie problematyki na wskazane przez Organizatora tematy umieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz we wskazanej formie, którymi będą mogły być: forma literacka (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), forma plastyczna (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż), forma multimedialna (krótkiego filmu, relacji, zdjęć) w dowolnej technice.
     Dziękujemy uczniom naszej szkoły za zaangażowanie i życzymy sukcesów.

 

 

Konkurs „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

      Uczniowie klasy 2b: Karol Binek, Patrycja Kidacka. Mateusz Galant, Roman Martin, Bartłomiej Maziarz, Marek Trela, brali udział w konkursie legislacyjnym „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo", którego organizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości.

     Celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie wśród uczniów świadomości w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

     Zadanie polegało na stworzeniu własnego projektu ustawy lub projektu zmiany ustawy.

     Nasi uczniowie przygotowali propozycję projektu zmiany o ochronie środowiska. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie pracy konkursowej