Pedagog

 Jeśli masz problem w szkole, w domu czy trudną sytuację osobistą zawsze możesz liczyć na pedagoga. Na pewno Cię wysłucha, zainteresuje się problemem, udzieli wsparcia i pomoże znaleźć rozwiązanie lub wskaże, gdzie szukać pomocy albo sam tę pomoc zorganizuje.

Pedagoga obowiązuje tajemnica zawodowa, a więc zakaz mówienia komukolwiek o Twoich problemach, chyba że sam go do tego upoważnisz.
Ponadto pedagog udzieli wsparcia w trudnościach edukacyjnych i pomoże określić twoje zdolności, zainteresowania, zamiłowania, sprecyzować marzenia. Zabierze Cię do Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej, gdzie wspólnie ze specjalistami zaplanujemy Twój rozwój zawodowy, a później wprowadzi w świat uczelni wyższych lub zawodowych.

Pedagog zajmie się kształtowaniem Twoich umiejętności społecznych, abyś mógł lepiej funkcjonować we współczesnym świecie. Zapozna Cię z zagrożeniami cywilizacyjnymi, a jednocześnie wzmocni Twoje poczucie wartości.

Jeśli mieszkasz w internacie, możesz liczyć na stały kontakt pedagoga z wychowawcami i pomoc w aklimatyzowaniu się w tej formie opieki.
Pomocą i opieką darzone są szczególnie osoby z rodzin wielodzietnych sieroty i półsieroty czy osoby mające poczucie sieroctwa duchowego.

Jeśli wyrazisz ochotę, możesz wziąć udział w warsztatach z muzykoterapii, kinezjologii edukacyjnej, socjoterapii, konkursach pedagogicznych czy plastycznych.
Twoi rodzice mogą liczyć na możliwość doskonalenia umiejętności wychowawczych biorąc udział w warsztatach Szkoła dla rodziców i wychowawców.

W sprawach bardzo trudnych Twój pedagog może profesjonalnie mediować dla Ciebie, gdyż jest Certyfikowanym mediatorem przy Polskim Centrum Mediacji w Warszawie z zakresu mediacji d/s karnych, rodzinnych i dla nieletnich oraz Mediatorem Oświatowym.


dr Urszula Gruca-Miąsik

Godziny przyjęć:

wtorek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 - 11.00