Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Filip Kądziołka

Zastępca przewodniczącego: Maja Olejnik