428681524 902248978580697 8967750473131214526 n

24.05.2024 r. młodzież Zespołu Szkół w Tyczynie pod opieką pani pedagog dr hab. Urszuli Grucy-Miąsik uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji pt. "Rodzina w myślach, sercach i czynach odzwierciedlona - teoretyczne, badawcze i praktyczne implikacje", zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. Konferencja była objęta patronatem m.in. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Dorotę Nowak-Maluchnik. Uczestnicy wysłuchali 11 profesorskich referatów i 14 naukowców w stopniu doktora. Mieli okazję zapoznać się z refleksją naukową na temat dylematów związanych z problematyką rodzinną i doświadczyć atmosfery uniwersyteckiego funkcjonowania.