Biblioteka

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła..

W. Szymborska 

Biblioteka posiada do dyspozycji uczniów, rodziców i pracowników szkoły:

  • około 16 tys. książek, w tym lektury szkolne, literaturę młodzieżową
    i popularnonaukową, aktualne nowości wydawnicze;
  • zbiory specjalne (DVD, audiobooki);
  • 10 tytułów czasopism bieżących: Cogito, Młody Technik, National Geographic, Focus, Mówią Wieki, Pamięc.pl (Biuletyn IPN), Świat Nauki, Wiedza i Życie, Biblioteka w szkole, Zwierciadło;
  • informatory dla kandydatów na studia;
  • komputery z dostępem do Internetu.